In tờ rơi offset ... Đầu tiền là công nghệ in Offset – Một công nghệ in hàng đầu hiện nay. Sử dụng máy in Offset nên đặt tên công nghệ theo loại máy in. Tờ rơi còn có tên gọi khác là tờ bướm hoặc là tờ gấp. Sản phẩm giúp truyền tải nội dung Pr, giới thiệu hoặc là tuyên truyền. Đối tượng viết có thể là sản phẩm

NHỮNG MẪU TỜ RƠI THÔNG DỤNG

NHỮNG MẪU TỜ RƠI THÔNG DỤNG

NHỮNG MẪU TỜ RƠI THÔNG DỤNG

NHỮNG MẪU TỜ RƠI THÔNG DỤNG